Autoskolas izveides ABC

Kā izveidot savu autoskolu

Rīgas ielās katru dienu ir redzami daudzu autoskolu transportlīdzekļi un dažbrīd rodas pārdomas par šī biznesa dzīvotspēju un peļņas potenciālu. Nav noslēpums, ka labs speciālists vidējā uzņēmumā vadošā amatā nopelna aptuveni tikpat cik strādājot kā pašnodarbinātais. Dažās no Rīgas mazākajām autovadītāju apmācības iestādēm strādā tikai daži cilvēki, pāris teorijas pasniedzēji un braukšanas instruktori. Protams, precīzus uzņēmuma darbības rādītājus iegūt no malas nav iespējams, taču ir skaidrs, ka strādājot un vadot savu autoskolu pārticību nodrošināt ir iespējams, sevišķi ekonomiskās izaugsmes posmā. Turklāt pats skolas dibināšanas process ir salīdzinoši ļoti vienkāršs.
Raksta turpinājumā apskatīsim piecus galvenos soļus, kas jāsper katram, lai izveidotu savu autoskolu:

1. uzņēmuma izveide,
2. iesniegums CSDD par autoskolas dibināšanu,
3. jāiztur CSDD auto un telpu pārbaude,
4. jāpieņem darbinieki (instruktori, teorijas pasniedzēji),
5. autoskolas mārketings un reklāma

1.     solis – uzņēmuma izveide

Līdzīgi kā jebkura uzņēmējdarbības forma Latvijā arī autovadītāju apmācība ir pakļauta noteiktam likumdošanas regulējumam. Autoskolas drīkst veidot izglītības iestādes un komersants. No šīm abām iespējām, daudz vienkāršāka un pieejamāka ir komercdarbība un tai pievērsīsimies nedaudz tuvāk. Lai uzsāktu komercdarību komersantam ir jānodibina SIA, kas kalpos kā autoskolas juridiskais ietvars. Ja uzņēmējdarbības uzsākšana ir tumša bilde vērts konsultēties ar kompetentu juristu vai pieteikties bezmaksas konsultācijām programmā ALTUM, Jauno uzņēmēju centrā vai kādā no citiem jauno uzņēmumu atbalsta instrumentiem. Praksē, lai nodibinātu SIA sākotnēji būs nepieciešami vismaz 1000 Ls, otru pusi vismaz uz gadu iespējams ieguldīt kā mantisku vai intelektuālu kapitālu (portatīvais dators un potenciālā klientu bāze, vecs dīvāns, u.t.t.). Ja ir apņemšanās un gribasspēks, tad, iegūtu vismaz virspusīgu izpratni par uzņēmuma dibināšanu un to praktiski arī paveiktu ir nepieciešama aptuveni viena nedēļa.

2.     solis – iesniegums CSDD par autoskolas dibināšanu

Sākot no 2010. gada aprīļa spēkā ir stājušies jauni MK noteikumi, kas nosaka, ka autoskolu darbību atļauj, kontrolē un aizliedz viena iestāde – Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD). Taču labā ziņa ir tā, ka mācību iestādes izveides procedūra ir ļoti vienkārša. Lai izveidotu autoskolu ir jāvēršas CSDD ar iesniegumu (MK noteikumu 2. pielikums), kurā jānorāda uzņēmuma nosaukums, juridiskā adresi, mācību telpu adrese, kā arī konkrētās transportlīdzekļu kategorijas, kuru apmācību autoskola plāno nodrošināt. CSDD veiks jūsu pieteikto mācību telpu, transportlīdzekļu un uzņēmuma pārbaudi un mēneša laikā sniegs rakstisku atbildi.

3.     solis – jāiztur CSDD auto un telpu pārbaude

Lai sagatavotos CSDD speciālistu vizītei būs jāveic virkne praktisku sagatavošanās darbu –  telpu noma un sagatavošana (jābūt mācību līdzekļiem, tualetei, drēbju pakaramajiem), jāaprīko trasnportlīdzekļi ar otru pedāļu komplektu, pazīšanās zīmēm. Konkrētas prasības ir iespējams aplūkot iepriekšminēto noteikumu 3. pielikumā. Bez iepriekšminētajām lietām tiks vērtēts vai apmācībai paredzētie auto spēj sasniegt vismaz 100km/h un vai mācību telpā ir mācību uzskates līdzekļi, kas ļautu izskaidrot Ceļu satiksmes noteikumu prasības, t.sk. magnētiskā tāfele, luksofora makets, mācību uzskates līdzekļi (ceļa zīmju un horizontālo ceļa apzīmējumu) attēli.

4.     Solis – jānoalgo darbinieki (instruktori un teorijas pasniedzēji)

Ja CSDD atbilde ir bijusi pozitīva ir laiks noalgot braukšanas instruktorus un teorijas pasniedzējus. Ierastais ceļš, ko iet vairums jauo uzņēmēju ir sevis nodarbināšana, šajā gadījumā veicot teorijas vai braukšanas apmācību.  Šāda pieeja ļauj samazināt izmaksas, kas dibinot uzņēmumu nav mazsvarīgi, turklāt, kurš gan būs vēl centīgāks un pozitīvāks pret kursantiem nekā uzņēmuma īpašnieks, kurš vēlas, lai slava par viņa uzņēmuma teicamo kvalitāti izplatās no mutes mutē. Ja izvēlies pieņemt darbiniekus no malas, tad ņem vērā, ka tiem jāatbilst šādiem kritērijiem:
– teorijas pasniedzējs (augstākā izglītība, braukšanas stāžs vismaz trīs gadi, nokārtots CSDD eksāmens, kas ietver jautājumus par Ceļu satiksmes noteikumiem, drošību uz ceļa, praktisko pedagoģiju);
– braukšanas instruktors (vidējā izglītība, braukšanas stāžs vismaz trīs gadi, nokārtoti atbilstošie CSDD eksāmeni).

5. solis – autoskolas mārketings un reklāma

Autoskolu bizness ir pakalpojumi, līdz ar to, lai nodrošinātu savu pastāvēšanu un peļņu ir nepieciešama pastāvīga klientu plūsma. Pašlaik Latvijā ir reģistrētas vairāk kā 200 mācību iestādes, kas, piemēram, 2011. gadā konkurēja par nedaudz vairāk kā 23 tūkstošiem topošo autovadītāju. Lielāko daļu no kursantiem apmācīja lielākās autoskolas, taču arī mazākas skolas saņēma daļu no kopējā pīrāga. Vairākas mācību iestādes ir izvēlējušās apkalpot tikai konkrētu klientu segmentu – sievietes un šādam lēmumam ir sava pamatota loģika. Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas katru gadu procentuāli ir palielinājies b kategorijas vadītāja apliecību ieguvušo sieviešu skaits un paredzams, ka šī tendence varētu turpināties arī nākotne.

Lai izceltos pārējo autoskolu vidū ir nepieciešama jauna pieeja un salīdzinoši agresīva reklāma. Ja agrāk vairums potenciālo kursantu tika uzrunāti ar drukātās preses vai daudzdzīvokļu namu kāpņu telpās izvietoto reklāmu, tad mūsdienās daudz lielāks uzsvars tiek likts uz reklāmu internetā. Sevišķi labus panākumus iespējams nodrošināt, ja izdodas ierindoties kādā no pirmajām pozīcijām lielākajos interneta meklētājos – google vai krievvalodīgo gadījumā yandex. Turklāt, lai to paveiktu ir vajadzīgs salīdzinoši niecīgs budžets un atdevi ir iespējams aprēķināt daudzkārt precīzāk. Detalizētāk par izmaksām, nākamajā rakstā par autoskolu ienākumiem. Lai izdodas!

Svarīgi – vairums autoskolu šobrīd piedāvā apgūt teoriju bez maksas, līdz ar to galvenais peļņas avots ir braukšanas nodarbības. Lielākās autoskolas pelna, galvenokārt, tikai pieprasot samaksu no instruktoriem par piegādātajiem kursantiem.