Kā izvēlēties autoskolu

Autoskolas nozīme

Autoskola ir starpnieks starp Tevi un Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD), kas izsniedz autovadītāja apliecību. Pirms pieņem lēmumu par autoskolas izvēli ir vērts veikt vismaz virspusēju izpēti, jo katra topošā autovadītāja dzīvē autoskola veic trīs līdz četrus svarīgus uzdevumus: (1) nodrošina teorijas apmācību, (2) piedāvā braukšanas apmācībai savus braukšanas instruktorus, (3) ar parakstu braukšanas kartē apliecina Tavu gatavību CSDD teorijas un braukšanas eksāmenam, (4) vajadzības gadījumā palīdz nokārtot medicīnisko izziņu un pirmās palīdzības apliecību (uzaicina uz teorijas nodarbību ārstu, kas ir tiesīgs izsniegt šos dokumentus). Turpinājumā portāla autoskolasriga.lv kolektīvs ir sagatavojis praktiskus padomus kā izvēlēties autoskolu un vēlāk to nenožēlot.

Mācību iestādes izvēles process – soli pa solim

1. solis – apzini citu pieredzi

Viennozīmīgi vislabākais veids kā izvēlēties autoskolu ir apjautāties draugiem, radiem un paziņām, kas ieguvuši autovadītāja  apliecību pēdējos gados.  Reklāmās var solīt  jebkādas  atlaides un bonusus, bet izšķiroši svarīga ir attieksme un, ja skolu administrācijai ir bijušas problēmas ar to, tad ļoti ticams, ka problēmas būs saglabājušās joprojām un šādai mācību iestādei labāk mest līkumu. Tāpat svarīgi uzzināt atsauksmes par  teorijas pasniedzējiem un sevišķi braukšanas instruktoriem.

2. solis – izvērtē statistiku

Aplūko CSDD statistiku par nokārtotajiem teorijas un braukšanas eksāmeniem. Statistika nav ideāla, jo sniedz informāciju tikai par kursantu panākumiem pirmajā eksāmena kārtošanas reizē, nevis statistiku kopumā. Tādējādi pat gadījumā, ja kursants perfekti apgūst teoriju un braukšanu, taču eksāmena stresa apstākļos nokļūdās eksāmens ir beidzies un pasniedzēja/instruktora statistika ir sabojāta. Ļoti daudzi nokārto braukšanu  ar otro reizi, bet instruktoru un mācību iestāžu statistikā tas diemžēl netiek atspoguļots.

3. solis – aplūko mājas lapas

Aplūko potenciālo kandidātu mājas lapas. Tajās iespējams atrast informāciju (1) par  autoskolu, (2) par apmācību procesu un noteikumiem, (3) atsauksmes par pasniedzējiem un instrukoriem (ne visās), (4) cenas. Profesionāli sagatavota un kvalitatīva mājas lapa ir autoskolas vizītkarte un var daudz atklāt par pašu skolu, tā arī ir ērta iespēja uzzināt papildus informāciju, taču nebūt nav svarīgākais kritērijs.  Ja rodas jautājumi, nebaidies un piezvani uz skolas filiāli.

4. solis – salīdzini līgumus un nosacījumus

Kad izvēlētas divas, trīs  šķietami saturiski un finansiāli izdevīgākās autoskolas, ir pienācis laiks tās apmeklēt personīgi un aplūkot/salīdzināt līgumus. Ideālā pasaulē mācību iestāde ļautu paņemt līgumu līdzi uz mājām, bet Rīgā šāda iespēja ir maz ticama. Tas nav aizliegts, taču filiāļu darbinieces sabīstas, ja kāds izsaka šādu vēlmi un vienkārši pasaka, ka tas nav atļauts. Neskatoties uz to, Tu vari pierakstīt katra līguma svarīgākās detaļas un vēlāk tās pats salīdzināt.

Svarīgākie punkti: (1)  klienta pienākumi un tiesības, (2) autoskolas pienākumi un tiesības, (3) noteiktie maksājumi un soda naudas, (4) eksāmena pieņemšanas un kārtošanas kārtība (prasības, nosacījumi, eksāmena derīguma termiņš; met līkumu mācību iestādēm, kurās liek kārtot skolas braukšanas eksāmenu.  Tas ir nevajadzīgs stress un gadījumā, ja par to ir jāmaksā tas skolām var kalpot par ienesīgu papildus ienākumu avotu).

Spēkā esošā likumdošana (Ceļu satiksmes likums un Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām) neparedz nekādus ierobežojumus braukšanas instruktora izvēlē un autoskolas nav tiesīgas pieprasīt maksu, ja nevēlies izmantot viņu piedāvātos instruktoru pakalpojumus vai gribi nomainīt to pret citu. Praksē gan tas līdz galam nerealizējas un vairākas autoskolas ir ieviesušas ierobežojumus (prasība papildus kārtot maksas braukšanas eksāmenu), kas daudzus attur no ārpus skolu instruktoru izvēles. Gadījumā, ja 100% vēlies braukt ar kādu no instruktoriem, ir iespējami divi risinājumi.

1. situācija – vēl neesi parakstījis līgumu ar skolu

Izvēlies to skolu, kura neuzliek šādus ierobežojumus vai  sadarbojas ar tavu iecerēto  instruktoru

2. situācija – izvēlies finansiāli un saturiski pievilcīgāko autoskolu, kurai ir/nav ierobežojumi pret instruktoriem

Izvēlies jebkuru instruktoru, brauc obligātās 14 mācību stundas. Šajā laikā, ja vēlēsies autoskola tev 100%  ļaus mainīt vairākas reizes instruktorus pašas skolas ietvaros. Saprotot, ka absolūti lielākajam vairumam, kas iepriekš nav braukuši ir vajadzīgas krietni vairāk nekā obligātās braukšanas nodarbības, paralēli vari braukt ar jebkuru citu instruktoru, kurš Tev labāk patīk.

Papildus instruktors neveiks ierakstus Tavā mācību kartē, taču tas nav svarīgi, obligātos ierakstus mācību kartē Tu dabūsi no autoskolas. Savukārt tavs skolas piešķirtais instruktors varēs brīnīties par Tavu straujo progresu. Šāds risinājums būtu pat atbalstāms, jo ļautu iegūt Tev pieredzi braucot ar dažādiem instruktoriem (palīdzēs CSDD eksāmenā).

!!Līguma derīguma temiņš!! ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kuram daudzi pievērš nepamatoti mazu uzmanību. Optimālais līguma derīguma termiņš būtu vismaz viens gads, jo prakse liecina,  ka aptuveni tik ilgs laiks ir nepieciešams ļoti daudziem kursantiem, lai iegūtu autovadītāja apliecību. Protams, piesakoties apmācībai liekas, ka tiesības ir jāiegūst maksimāli ātri un trīs mēneši jau liekas daudz, taču parasti parādās dažādi šķēršļi (slinkums, paralēlas aktivitātes, mācības, darbs, slimība, atvaļinājums u.t.t.) un laiks līdz CSDD eksāmenam pagarinās. Autoskolas to zina un vairākas no tām, to arī izmanto, nosakot nepamatoti īsu līguma darbības termiņu (3-6 mēneši) un par līguma pagarināšanu prasa maksu – 10 Ls mēnesī. Ja līgumā ir iekļauts šāds punkts, iesakam mest līkumu šādai autoskolai. Patīkams izņēmums šajā ziņā ir autoskolas, kas ļauj turpināt apmācību autoskolā 3 gadus pēc līguma noslēgšanas.

Reti, taču gadās, ka līgumos tiek minēts, ka strīdi var tikt risināti tikai šķīrējtiesā. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma pantu 6.3.7.  šāda prasība ir uzskatāma par nelikumīgu un nav spēkā, tomēr tā viennozīmīgi parāda skolas administrācijas vājo izpratni par likumdošanu un attieksmi pret saviem klientiem (gandrīz vienmēr šķīrējtiesā uzvar līguma sastādītājs). Gadījumā, ja rodas jebkādas neskaidrības par līguma atbilstību Latvijas likumdošanai, droši sazinies ar  Patērētāju tiesību aizardzības centru (Rīga, K. Valdemāra 157, tālr. 65452554).